LIGNUM 2 toppmodern Värmepanna för bränning av träpellets.

LIGNUM 2 pelletspanna är utrustad med en automatisk brännare för pelletsförbränning, en bränsletank med en skruvmatare och en elektronisk datorstyrning.

Pelletspanna Pellets Ved

LIGNUM 2 pelletspanna har en mycket hög energieffektivitet (A +) och ett av de bästa utsläppsvärdena i sin klass. Denna panna är ett perfekt val för människor som vill skydda naturen utöver hög energieffektivitet.
Förbränningsresterna (slagg, aska) kasseras automatiskt och rengörs från brännarens förbränningskammare till askavfallskammaren. Pannstyrenheten övervakar rätt förbränningsprocess. Det säkerställer att den inställda temperaturen på vattnet i pannan bibehålls helt automatiskt.

Systemet är markerat med CЄ.

LIGNUM 2 pelletspanna är certifierad, har klass 5 enligt DIN EN 303.5: 2012 och är klass A + energieffektiv.

Rekommendationer för bränsle

Det bränsle som används för förbränning i pannan är fast biomassa i form av granuler tillverkade av lövved eller barrved, dvs. pellets av klass A1, A2, B med en diameter på 6 eller 8 mm (med ett värmevärde på cirka 17 MJ / kg). Pelletsförbränningen utförs i en automatisk brännare.

Pelletsbrännare

Pelletsbrännaren är utrustad med en roterande förbränningskammare, en tändare och en flamdetektor. Brännaren fungerar med modulering av effekten, i hela effektområdet 4 – 20 kW.
Brännaren hämtar bränslet med hjälp av skruvtransportören från behållaren, som ligger bredvid pannan.

Tekniska data

Beteckning Enhet Värde
Pannans utgång [kW] 19
Ungefärlig uppvärmningsyta [m2] 130 – 200
Pelletsbehållare [l] 320
Maximalt tillåtna arbetstryck [bar] 1,5
Nödvändigt leveranstryck [Pa] 12 – 15
Skorstenshöjd [m] 4 – 6
Skorstens diameter [cm2] 350
Maximal framledningstemperatur [°C] 95
Minsta returtemperatur [°C] 50
Värmeväxlande yta [m2] 2,1
Vatten innehåll [dm3] 97
Pannans vikt med brännaren [kg] 360
El-anslutning [V] 230
Verkningsgrad [%] 92
Brännarens genomsnittliga energiförbrukning [W] 20
Bredd med pelletsbehållare [mm] 1570
Djup [mm] 1200
Höjd [mm] 1400
Diameter av flöde och retur (vattenanslutningar) [mm] 60,3
Rökrörsanslutningsdiameter [mm] 160

KONTAKT

Kontakta oss, vi rådar dig gärna 24/7!
Behöver du ytterligare information om pelletspanna LIGNUM? Du kanske inte har hittat det du letar efter? Våra kostnadsfria och icke-bindande råd finns på +49 152140 15 837. Du är välkommen att kontakta oss via e-post info@simar-heizkessel.de eller kontaktformuläret. Varje begäran behandlas utan dröjsmål.

    Pelletspanna LIGNUM 2

    Inläggsnavigering